marți, 1 august 2017

Fotografii baraje pe Internet (II)

În lista barajelor din Elveția am găsit numele barajelor construite în țara cantoanelor. Pe baza acestei liste se poate efectua o evidență a primelor 10 baraje ca înălțime. În prima coloană cu denumirea barajului respectiv se găseste o legătură la câte un fișier *.pdf care conțin detalii constructive și fotografii ale fiecăruia, motiv pentru care am mai prezentat si eu în această pagină minimul necesar.
Tabel top 10 baraje din Elveția
DenumireTipHVretSrezBHLcQdevVbar
1 GRANDE DIXENCEPG 2854004340695- 5960
2 MAUVOISINVA 250211.5 0.226 114 520 107 2110
3 LUZZONEVA 2251071.44 70.5 510 88 1400
4 CONTRAVA 22094.11.684 233 380 2150 670
5 EMOSSONVA 1802273.27 183.16 554 60 1100
6 ZEUZIERVA 1561260.85 33 256 36.4 300
7 GÖSCHENERALPER 155761.32 42.3 540 150 9300
8 CURNERAVA 15340.80.822 24.1 350 120 562
9 ZERVREILAVA 1511001.61 200 504 250 650
10 MOIRYVA 148771.3 245 610 60 814.5

Legendă:Tip=tipul barajului ER anrocamente; PG de greutate din beton; VA arcuit. H(m)=Înălțime (m). V. ret.=Volumul retenției(10x3m3). Alt.=Altitudine (mdm). S.rez.=Suprafața rezervorului (km2). B.H.=Bazin hidrografic (km2).